Archives mensuelles de “février, 2014”

politiek café huisvesting

20 februari organiseren we een politiek café rond huisvesting. We hebben de schepen van huisvesting, Mohammed Ouriaghli, uitgenodigd om samen met de bewoners in dialoog te treden rond enkele belangrijke thema’s: leegstand, te hoge huurprijzen en ongezonde woningen. Deze thema’s zijn ook aan bod gekomen tijdens de wijkwandeling met de burgemeester in september vorig jaar. Nu gaan we er dieper op in met de schepen van huisvesting en hopen we natuurlijk antwoorden te krijgen die rekening houden met de belangen van onze bewoners namelijk gezonde en betaalbare woningen. Meer dan 40.000 families staan op een wachtlijst voor een sociale woning en de bestaande sociale woningen zijn niet altijd in een goede staat.

Daarnaast staan er naar schatting 30.000Voor het thema leegstand hebben we een filmpje gemaakt over de acties die we de voorbije weken gedaan hebben. Het filmpje is een aanklacht van bewoners en een oproep naar het stadsbestuur en het gewest om hun verantwoordelijkheid te nemen en de leegstand aan te pakken.

Vind je dit ook niet kunnen en wil je mee de dialoog aangaan met de schepen van huisvesting dan ben je altijd welkom op ons politiek café!

PolCafé Huisvesting (afbeelding)

actie leegstand

Onze actie van dinsdag 11 februari was een succes. Als je er niet bij kon zijn kan je hier enkele verslagen lezen en bekijken:

Brussel nieuws

Mo magazine

of op onze eigen facebookpagina

Anneessenswijk kaart leegstand aan met muurschilderingen

Muurschildering actie 2  Maagden (februari 2014) (3)

In de Anneessenswijk gaan vzw De Buurtwinkel en een groep bewoners samen aan de slag om enkele stadskankers op te fleuren. Het doel van deze actie is om de woonproblematiek in Brussel aan te kaarten bij het lokale beleid, maar ook om omwonenden te doen nadenken over hoe hun wijk er anders kan uitzien.

Na een eerste actie in november op een pand dat sinds twee decennia leegstaat (de voormalige ijzerwinkel op de hoek van de Anderlechtsesteenweg, de Washuisstraat en de Van Arteveldestraat), nemen de bewoners en buurtwerkers morgen (dinsdag 11/2) een bekend braakliggend terrein in de Maagdenstraat onder handen. Met bloemenmotieven en échte plantenbakken, en met schilderijen die de lokale kunstenaar en architect Jean-Marc Collier maakte op basis van inzendingen van bewoners over hun gedroomde Anneessenswijk, willen ze dit lelijk plekje wat aangenamer doen ogen én een sterk signaal geven naar het stadsbestuur.

S1000140

En dat signaal aan het Brusselse stadsbestuur is drieledig: (1) treed strenger op tegen leegstand in het stadscentrum, (2) ontwikkel niet enkel middenklassewoningen maar ook echte sociale huisvesting, en (3) voer de strijd op tegen ongezonde, onhygiënische woningen en de huisjesmelkerij die ermee gepaard gaat. Binnenkort, op 20 februari, volgt er een ‘politiek café huisvesting’ met bewoners, verenigingen en het Schepenkabinet Huisvesting van de Stad Brussel, waar we een brede publieke dialoog willen rond onze voorstellen aan het gemeentebestuur, en waar we ook reacties van en interviews met buurtbewoners omtrent onze muuracties willen voorleggen.

De Buurtwinkel heeft ook een dossier huisvesting opgesteld waarin we dieper ingaan op deze drie huisvestingsproblemen. Als u ons een seintje geeft bezorgen we u dit graag.

Navigation des articles