Sociaal Onthaal – Accueil Social

Tijdens de onthaalmomenten op dinsdag en donderdag willen we een open deur te zijn voor iedereen, maar vooral voor de meest kwetsbare bewoners uit de Anneessenswijk. Het is een trefpunt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, in discussie kunnen gaan, problemen in de wijk kunnen aankaarten,… Wij bieden hen een warm lokaal, gratis koffie en thee, kranten en een luisterend oor. Daarnaast proberen we de bezoekers van het onthaal regelmatig op sleeptouw te nemen door een discussie te starten, samen een activiteit voor te bereiden, …

In het verlengde van het laagdrempelig onthaal heeft de Buurtwinkel een sociale dienst uitgebouwd. Dit is de EHBO voor kleine, concrete hulpvragen. We bereiken een zeer divers publiek: daklozen, mensen zonder papieren, werklozen, eenzame bejaarden,… Zij kunnen in de sociale dienst terecht met hun vragen rond huisvesting, gezondheid, administratie, budget, juridische problemen, onderwijs/opleiding, verblijfsdocumenten, werk, psychologische problemen,… Eenvoudige hulpvragen worden intern opgevolgd, maar voor andere hulpvragen verwijst de Buurtwinkel door naar meer gespecialiseerde diensten. Met deze doorverwijsfunctie wil de Buurtwinkel mee de rol vervullen van basisschakel tussen haar publiek en de geëigende, officiële sociale diensten. De sociale dienst wordt druk gesolliciteerd en vormt het bewijs dat voor bepaalde mensen de drempel tot andere (sociale) diensten nog te hoog is.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: