Opbouwwerk – Travail social communautaire

Opbouwwerk

Het opbouwwerk zit ingebed in vzw De Buurtwinkel. Samenlevingsopbouw Brussel heeft 2 werkers gedetacheerd die rond fysieke en sociale leefbaarheid werken.

Samenlevingsopbouw Brussel reikt oplossingen aan voor collectieve problemen die bewoners uit achtergestelde wijken in hun dagelijkse leef -en woonomgeving ervaren. Opbouwwerkers, bieden professionele ondersteuning aan om in dialoog te treden met overheden en andere oplossingsinstanties. Centraal hierbij staan de participatie en zelfredzaamheid van de bewoners. Opbouwwerkprojecten vertrekken van de mogelijkheden van de wijk en willen de competenties van bewoners versterken.

Lopende projecten:

  • Solidair, intergenerationeel en intercultureel woonproject in de Muggenstraat in de Anneessenswijk

In de Anneessenswijk (Muggenstraat) werken we samen met het Lokaal Dienstencentrum Forum vzw aan de realisatie van een solidair, intergenerationeel en intercultureel woonproject voor maatschappelijk kwetsbare senioren vanaf 55 jaar en jonge gezinnen met diverse etnisch-culturele achtergronden. In totaal worden 12 woningen ingericht die zullen worden beheerd door het sociaal verhuurkantoor Baita. Een voorwaarde voor de kandidaat-bewoners is dat men een band heeft met de Anneessens of Papenvestwijk  door er te  wonen  (of er lange tijd gewoond te hebben), te werken of actief te zijn als vrijwilliger.

Deze woonvorm dient tegemoet te komen aan de woon- en/of hulpbehoeftes van elke bewoner en evolueert idealiter naar een autonome werking. Het gemeenschappelijk leven en de wederzijdse hulp krijgen een centrale rol. Het project tracht, door het creëren van een kleinschalig solidariteitsnetwerk, een ondersteunende omgeving te bieden voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie en een nieuwe solidariteitsvormen te ontwikkelen gebaseerd op gemeenschapsvorming in een diverse stedelijke context.

Samenlevingsopbouw Brussel stelt 1 opbouwwerker (0,5 vte) ter beschikking die samen met de projectmedewerker van LDC Forum (0,5 vte) stap voor stap het participatief proces vormgeeft en het woonconcept uitwerkt samen met de kandidaat-bewoners. Samen met de Buurtwinkel vzw willen we op termijn ook betrokken blijven bij het uitwerken van een groenproject op het dak van het solidaire woonproject in de Muggenstraat.

Momenteel hebben we voldoende kandidaten om te starten met het groepsproces, maar we leggen een wachtlijst aan voor het geval er onderweg kandidaten afhaken. Het effectief bekomen van een woning is voorzien voor juli 2017.

 Partners: Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw – Emancipatie Via Arbeid (EVA) vzw – Sociaal verhuurkantoor Baita – Livingstones cvba – Buurtwinkel vzw

  • In het kader van het thema Sociale bescherming en maatschappelijke dienstverlening ging het opbouwwerk in Anneessens van start met ateliers portemonnee in samenwerking met de buurtwinkel vzw.

Uit de hulpvragen van de sociale dienst van de Buurtwinkel merkten we dat veel mensen problemen hebben met hun administratie, zoals met het lezen van facturen, contact leggen met schuldeisers, afbetalingsplan aanvragen, abonnementen stopzetten of verlengen enz.  Hierom wensten we groepsvormingen te organiseren onder de naam “ateliers portemonnee”.

tafeloverzicht-biz

Voor de eerste reeks ateliers portemonnee nodigden we Wietske uit, een medewerkster van CAW Brussel, die een vorming rond Budget In Zicht uitwerkte. BIZ Brussel is de naam voor het samenwerkingsverband voor schuldhulpverlening en-preventie in de regio Brussel. (voor meer informatie zie: www.Bizbrussel.be).  Wietske heeft 4 vormingen gegeven in de maand mei en juni in de Buurtwinkel: omgaan met papieren, budgetteren, krediet en schuldeisers.  Een individuele sessie vond plaats als afsluiter midden juli.

Aangezien de buurtwinkel een sociale dienst heeft, vonden we al gauw geïnteresseerden om aan deze ateliers portemonnee deel te nemen. Tussen de 8 à 11 mensen namen deel aan de ateliers, een groot deel hiervan nam deel aan meerdere tot alle ateliers. Het was een diverse groep qua financiële mogelijkheden en problematieken.  Wietske gaf de uitleg en telkens één medewerkster van de Buurtwinkel en van Samenlevingsopbouw Brussel begeleidden de groep tijdens de ateliers. De deelnemers aan ateliers portemonnee werden ook uitgenodigd voor een individuele sessie op het einde van de reeks vormingen en voor wie wenste kon men verdere individuele opvolging aanvragen bij de verschillende CAW diensten in Brussel.

We kregen positieve reacties van de deelnemers die de ateliers heel nuttig en leerrijk vonden en een aantal gaven aan dat ze materiaal dat gegeven werd nu gebruikte en dat men zorgvuldiger omging met brieven en facturen en sneller hulp zouden vragen in de toekomst.

Tijdens elk atelier kwamen er ook nieuwe vragen naar boven om wat meer te weten over bv de verschillende mutualiteiten en hun tarieven, over wat is collectieve schuldbemiddeling, waar kan je een klacht indienen, waar kan je goedkoop eten en kleding vinden om te kunnen besparen op je budget enz.  Aangezien er nog zoveel vragen zijn rond dit thema zullen  de ateliers portemonnee verder gezet worden in het najaar en zal er een sociale kaart rond eten en kleding enz opgemaakt worden samen met bewoners uit de wijk.

 

Le travail social communautaire Anneessens

Le travail social communautaire s’inscrit dans l’action de l’asbl Boutique du quartier. Samenlevingsopbouw Brussel dispose de 2 travailleurs détachés dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie physique et sociale. Samenlevingsopbouw Brussel cherche à résoudre les problèmes collectifs auxquels sont confrontés les habitants dans leur cadre de vie et d’habitat dans les quartiers en difficulté. Les travailleurs sociaux communautaires offrent un soutien professionnel dans l’établissement du dialogue avec les pouvoirs publics et d’autres instances de solution. Il faut souligner ici l’importance de la participation et de l’autonomie des habitants. Les projets de travail social communautaire prennent en compte les potentialités du quartier et visent à renforcer les compétences des habitants.

 

 

_MG_2954

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :