Armoede Action Pauvreté

De Buurtwinkel vzw doet op verschillende manieren aan armoedebestrijding. Via verscheidene acties klagen we allerhande vormen van sociale uitsluiting aan. Zo tracht de Buurtwinkel met zijn Vereniging Waar Armen het Woord Nemen (VWAWN), i.s.m. andere verenigingen, in te spelen op 17 oktober, dat is de internationale dag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting. De VWAWN komt voort uit het sociaal onthaal, maar beperkt zich niet tot individuele hulpverlening. De Buurtwinkel beoogt onder meer met de bewonersgroep ‘Change Anneessens‘, die deel uitmaakt van de VWAWN, een meer collectieve en structurele aanpak.

Sociale blokken 1 kleur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: